POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

AVÍS LEGAL

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, En la seva condició de titular i responsable d'aquesta pàgina web, en compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, és una societat limitada que té el seu domicili social al C / Mercè, 65 Baixos 08911, Badalona i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al TOM 38847, FOLI 206, FULL B 330427 amb número d'identificació fiscal o CIF B-64298441

PROTECCIÓ DE DADES

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, garanteix la privacitat i protecció de les dades de caràcter personal que ens subministri de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del RD 1720 / 2007 reglament que desenvolupa l'anterior llei

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l 'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL,

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, informa que la recollida de dades de caràcter personal es produeix amb la finalitat:

• Poder prestar serveis a futurs clients
• Realització de consultes de clients i possibles clients
Les dades personals sol · licitades, seran adequats a la finalitat que els correspongui i seran objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer propietat i responsabilitat de PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, denominat "clients". Aquest fitxer es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el número de registre: B6429844103B2008184628

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i accés de tercers no autoritzat. PROJECT

EXPRESS ENGINYERIA, SL, no cedeix, ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients o usuaris a tercers.

En qualsevol moment l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició que li atorga la Llei LOPD 15/1999, dirigint-se a PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, C / Mercè, 65 Baixos 08911, Badalona, ??o bé a l'adreça de correu electrònic: info@project-xpress.com

En acceptar aquestes condicions, l'usuari accepta de manera expressa que PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, pugui utilitzar les dades subministrades per informar sobre els seus serveis o respondre a les seves consultes, que poden ser interesants per al mateix. De la mateixa manera, totes les comunicacions privades entre PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, i l'usuari seran considerades confidencials.

A més, tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.
 
 




CONDICIONS D'ÚS

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no està d'acord amb les presents condicions, s'abstindrà d'utilitzar aquesta pàgina.

Mitjançant aquesta pàgina web PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, ofereix a l'usuari d'internet informació sobre els seus productes i serveis.

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, no es responsabilitza de l'ús incorrrecto del contingut d'aquest lloc web per part dels usuaris, i al msimo temps es reserva les accions legals oportunes per danys i perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inadequat o il · legal del mateix.

Tots els continguts d'aquest lloc web estan protegits i reservats són propietat de PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, o de tercers reconeguts per PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL,. d'acord amb la llei 1/1996 de Propietat Intel · lectual.
Els usuaris d'internet que accedeixin a aquest lloc web podran visualitzar la informació que conté, imprimir-la, copiar-la i efectuar reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal · lin en un servidor connectat a Internet o un sistema de xarxa local.
Queda per tant, expressament prohibida la utilització amb fins comercials i la seva distribució, així com la modificació, alteració o descompilació.
La reproducció, transformació, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació, queden prohibits.
No serà possible establir hipervincles amb aquest lloc web sense l'autorització expressa dels seus propietaris.

La pàgina d'Internet de PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, www.project-xpress.com, conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL

PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, S.L.. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari. PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
 
PROJECT EXPRESS ENGINYERIA, SL, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel · lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l 'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

 


 

  Avís legal - Mapa web - copyright©